Boek Natuurlijke Analyse

Dit zijn de eerste twee pagina’s van het derde hoofdstuk en beschrijft Familieopstellingen.


Inzicht in de oorzaak

Je moet altijd eerst de oorzaak onderkennen, anders heeft verhelpen van welke onaangenaamheid dan ook nooit een blijvend resultaat. Als de oorzaak niet gezien wordt, zal het probleem zich opnieuw laten gelden met hetzelfde of een nieuw en nog vervelender gevolg.

‘Als je bepaalde problemen hebt waar je vanaf wilt, kun je meer doen dan meditatie alleen. Door inzicht te krijgen in de oorzaak van je probleem, verminderen je bijbehorende gevoelens en emoties, waardoor je het als minder heftig ervaart.’

‘Wordt door inzicht in de oorzaak je probleem dan direct minder?’

‘In de praktijk zie je dat gevoelens en emoties die met het probleem te maken hebben nagenoeg direct minder worden als je de authentieke oorzaak helder krijgt.’

‘Wat is een authentieke oorzaak?’

‘De authentieke oorzaak is de echte oorzaak. In de praktijk zie je dat de oorzaak vaak niet in je bewustzijn zit, maar zich verschuilt in je onderbewustzijn. Als je over je probleem praat en het beredeneert, ben je alleen met je bewustzijn bezig. Veel van de oorzaken die tot langdurige problemen leiden, kun je niet in je bewustzijn vinden, hoe goed je ook kunt redeneren.’

‘Lijkt me logisch. Als ik problemen heb, dan denk ik erover na en probeer ik een oplossing te vinden, maar dat is met mijn kennis waarvan ik me bewust ben. Hoe vind ik dan de oorzaak als die in mijn onderbewustzijn ligt?’

‘Je kunt de oorzaak van je probleem met behulp van familieopstellingen zoeken. Zo kun je informatie over de oorzaak uit je onderbewuste krijgen. Het gaat dus om informatie die je niet meer bewust weet of misschien helemaal niet kunt weten, omdat die buiten je bewustzijn om is gegaan.’

‘Ik weet niet wat een familieopstelling is, maar die gebruik je dus als je denkt dat je de oorzaak niet kunt vinden, dus als gesprekken niet helpen?’

‘Klopt. Als gesprekken om de oorzaak van je probleem te vinden niets opleveren, kan een familieopstelling een goed hulpmiddel zijn. Je kunt een familieopstelling ook gebruiken als je een uitweg of oplossing zoekt voor een probleem dat voor jou te complex is geworden.’

‘Als ik de oorzaak zoek van mijn probleem, stel ik dan mijn familie op?’

‘Ja, dan stel je je familie op. Dat wil zeggen: in een ruimte worden mensen opgesteld die je familie representeren. Ik zal het uitleggen.’

Familieopstellingen direct naar de oorzaak

Een familieopstelling (kortweg ‘opstelling’ genoemd) is een hulpmiddel voor het vinden van antwoorden die je niet kunt vinden met je denken. Zo’n opstelling wordt meestal uitgevoerd door een groep mensen die bestaat uit een vraagsteller, een begeleider en een of meer representanten.

Uitgangspunt is dat de vraagsteller een essentiële vraag heeft waarop hij of zij maar geen antwoord kan vinden. Het antwoord ligt vaak diep verscholen in de familie van de vraagsteller. Representanten worden dan gebruikt om familieleden te vertegenwoordigen en zo het antwoord te ontdekken.

De representanten worden intuïtief door de vraagsteller gekozen en in de ruimte of zaal neergezet. Ze representeren dan bijvoorbeeld een familielid, partner, medewerker of manager. Zo kan Hans de moeder, Wim de vader en Gerda de dochter representeren. In de opstelling ervaren zij, wonderlijk genoeg, de emoties en gevoelens van de persoon die zij representeren. Tussen hen zie je dan de dynamiek ontstaan die de gerepresenteerde personen ook hebben of hadden. Daardoor krijg je inzicht in de onderlinge relaties, gevoelens en emoties – en daarmee in de achtergrond van het probleem.

Dit geheel van relaties, gevoelens en emoties noemen we het familiesysteem. Door dat op te stellen met behulp van representanten, kun je dus zien wat er in je familie speelt. Hoewel de representanten niets van de achtergrond van zo’n familie hoeven te weten, ervaren ze toch de dynamiek die gaande is. De vraag van de vraagsteller bepaalt wat de opstelling laat zien en stuurt zo de dynamiek ervan.
Afbeelding 5. Familieopstelling

In de opstelling ziet de vraagsteller de dynamiek die representanten ervaren. De dynamiek en de informatie van de representanten geven invulling aan het antwoord op de vraag van de vraagsteller.

. . . . . . . .


Het boek heeft de volgende hoofdstukken:

Bestellen boek Natuurlijke Analyse

Titel: Natuurlijke Analyse
Subtitel: Ander zicht op gezondheid
Auteur: Leen van Rij
ISBN: 978-90-830396-1-9