Boek Natuurlijke Analyse

Dit zijn de eerste twee pagina’s van het vierde hoofdstuk en beschrijft natuurlijke analyse.


Natuurlijke Analyse

Als je een chronische aandoening hebt, zijn er meer mogelijkheden voor beterschap dan mediteren en gezondheidsopstellingen alleen. We noemen dat Natuurlijke Analyse. Je kunt ook overwegen om er direct mee te beginnen, en wanneer dat nodig is, deelnemen aan een gezondheidsopstelling en met meditatie beginnen.

Past het bij je?

Natuurlijke Analyse is een hulpmiddel om chronische klachten als gevolg van een aandoening te verminderen of zelfs te laten verdwijnen. Omdat we ervan uitgaan dat elke aandoening een oorzaak heeft die bij jouzelf te vinden is, moet je om te beginnen dit hulpmiddel serieus nemen. Je moet ervan uitgaan dat het werkt, en het met alle respect voor jezelf uitvoeren.

Het heeft geen zin om eraan te beginnen als je denkt: ik zal het proberen; het kan geen kwaad, baat het niet, dan schaadt het niet; bij een kennis van me heeft het geholpen, dus voor mij zal het ook wel werken.

Het werkt alleen als je volledig respect voor jezelf hebt, als je genegen bent anders tegen dingen aan te kijken en als je anderen wilt aanhoren die jou een boodschap willen vertellen. Het is een zoektocht naar je beterschap die je alleen zelf kunt maken, ook al word je door anderen geholpen. Bij een aandoening gaat het uitsluitend over en om jezelf – om niemand anders.

Hoe werkt het voor jou?

We gaan bij Natuurlijke Analyse uit van oorzaak en gevolg. Een aandoening heeft een oorzaak en als die gevonden is, heb je de aandoening niet meer nodig. Natuurlijke Analyse begint daarom met de zoektocht naar de oorzaak van een aandoening of eigenlijk naar de gevoelens die bij de oorzaak horen. Gevoelens leggen als het ware een onderliggende oorzaak bloot. Zijn die gevoelens vervelend voor je, dan kun je ervan uitgaan dat je eerder door die oorzaak gestrest raakte. Mogelijk veroorzaakt die stress bij jou een chronische aandoening.

Stress is een belangrijke factor bij aandoeningen, zeker bij chronische aandoeningen. De vraag is dan ook: welke stress heb je opgedaan tijdens de gebeurtenis vanwaaruit je aandoening is ontstaan, welke gevoelens had je toen?

Het is daarom nodig om inzicht in je stress en je gevoelens te krijgen, want als jij stress ervaart, heeft heel je lichaam stress. Bij onaangename ervaringen krijg je stress tot in de kleinste delen van je lichaam, tot in je lichaamscellen. Stress die je oploopt wordt in je hele lichaam opgeslagen, totdat je er aandacht aan geeft. Dan kan je lichaam zich van de stress ontdoen en kunnen de gevolgen van je aandoening verdwijnen.

Dit concept lijkt eenvoudig, maar eenvoud kan bedrieglijk zijn. Stress is het gevolg van een verhaal over een gebeurtenis; dat maak je in je hoofd en sla je op in je geheugen. Kun je de situatie aan, dan geeft een gebeurtenis geen stress. Kun je de situatie niet aan, dan ontstaat stress. De opgebouwde stress slaat zich op in je lichaamscellen en beïnvloedt daardoor de werking van je lichaamsfuncties, ook die van je afweer- en herstelmechanismen. Je lichaam functioneert dan niet zoals het zou moeten: je wordt ziek. Je stress verwijderen is de oplossing: je lichaamscellen kunnen zich dan weer ontspannen. Daarna kunnen je lichaamsfuncties en je afweer- en herstelmechanismen weer optimaal hun werk doen, zodat je beter kunt worden.

‘Dat is nogal een verhaal. Dus je zegt: als je ziek bent, moet je even ontstressen. Dan word je weer beter.’

‘Dat zeg ik niet helemaal. En je weet: ik noem het geen ziekte, maar een aandoening – omdat je iets aangedaan is, door anderen of door jezelf. Je moet eerst de oorzaak vinden van je aandoening met de bijbehorende gevoelens. Je lichaam ontstressen is iets anders. Sommige oorzaken kunnen zulke heftige gevoelens voor je opgeleverd hebben dat je hele lichaam in de stress is gegaan. Het ontstressen van je lichaam heeft dan een extra aanpak nodig.

‘Dus de oorzaak vinden met een gezondheidsopstelling en je lichaam ontstressen is dan de oplossing?’

‘Om te beginnen is dat een goede aanpak, alhoewel een gezondheidsopstelling niet altijd nodig is. Stel: je hebt een aandoening, weet wanneer die is ontstaan en kent de gehele gebeurtenis met de gevoelens en emoties die je daarbij had. In dat geval is een gezondheidsopstelling niet altijd nodig. Je kent immers de oorzaak en de bijbehorende gevoelens. Je hoeft dan alleen maar je stress aan te pakken die door die gebeurtenis is ontstaan.’

‘Dus als je een chronische aandoening hebt en weet bij welke gebeurtenis die is ontstaan, dan hoef je alleen maar de gevoelens die je daarbij had te onderkennen en er anders mee om te gaan om te ontstressen. En dan is alles opgelost?’

‘Ik leg het uit. Als je ziek bent, lig je vaak in bed. Dit doe je om te ontstressen. Je kunt ook niets anders dan liggen en niets doen. De mensen om je heen steunen je trouwens ook, iedereen om je heen zegt: “Blijf lekker liggen, ziek lekker uit.” Logisch, want iedereen weet dat dat het beste is om beter te worden, ontstressen. Maar als ik dit zeg, voel je wel aan dat de ogenschijnlijke eenvoud van ontstressen verre van eenvoudig is. Ontstressen kan een zware opgave voor je zijn. Zo krijg je al snel vragen als: wat is stress precies, waar moet ik zoeken, welke stress moet ik als eerste aanpakken?’

. . . . . . . .


Het boek heeft de volgende hoofdstukken:

Bestellen boek Natuurlijke Analyse

Titel: Natuurlijke Analyse
Subtitel: Ander zicht op gezondheid
Auteur: Leen van Rij
ISBN: 978-90-830396-1-9